جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

از ۴.۵۹۵.۶۲۵ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 30.96 % ۴.۲۳۰.۳۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۴.۹۰۲.۰۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۵۹۵.۶۲۵ تومان

از ۴.۸۰۴.۰۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 26.76 % ۴.۶۹۱.۴۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۵.۱۲۴.۳۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۸۰۴.۰۵۰ تومان

از ۴.۲۷۴.۵۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 29.81 % ۴.۰۰۰.۳۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۴.۵۵۹.۵۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۲۷۴.۵۵۰ تومان

از ۴.۵۹۵.۶۲۵ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 30.96 % ۴.۲۳۰.۳۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۴.۹۰۲.۰۰۰ تومان
20+ 25 % ۴.۵۹۵.۶۲۵ تومان

از ۴.۸۰۴.۰۵۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 26.76 % ۴.۶۹۱.۴۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۵.۱۲۴.۳۲۰ تومان
20+ 25 % ۴.۸۰۴.۰۵۰ تومان

از ۴.۲۷۴.۵۵۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 29.81 % ۴.۰۰۰.۳۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۴.۵۵۹.۵۲۰ تومان
20+ 25 % ۴.۲۷۴.۵۵۰ تومان

والهنگ

توالت فرنگی دیواری یا والهنگ نوعی توالت است که به جای نصب روی زمین، به دیوار وصل می شود.

این نوع توالت ها مزایای زیادی دارند از جمله:

فضای کمتری اشغال می کنند. این امر آنها را برای حمام های کوچک ایده آل می کند.  توالت فرنگی دیواری فضای کمتری را اشغال می کند تمیز کردن آنها آسان تر است. زیرا هیچ پایه ای وجود ندارد که کثیفی و باکتری در آن جمع شود. آنها می توانند ظاهر مدرن تری به حمام شما ببخشند.

با این حال، والهنگ ها نیز دارای معایبی است، از جمله: معمولاً گران تر از توالت های سنتی هستند. نصب آنها سخت تر است. اگر به درستی نصب نشوند، می توانند خطرناک باشند.

در صورت تمایل به نصب توالت فرنگی دیواری، باید با یک پیمانکار یا لوله کش مجرب مشورت کنید. در اینجا چند نکته برای انتخاب توالت فرنگی دیواری آورده شده است: فضای حمام خود را اندازه بگیرید. مطمئن شوید که توالتی را انتخاب می کنید که به خوبی جا شود. بودجه خود را تعیین کنید. سبکی را انتخاب کنید که دوست دارید.

توالت های فرنگی دیواری در انواع مختلفی از سبک ها موجود هستند. نظرات را بخوانید. ببینید صاحبان خانه های دیگر در مورد توالت های فرنگی دیواری مختلف چه می گویند.