جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

محک

از ۱۵۱.۲۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 19 عدد ۱۸۰.۰۰۰ تومان
20 - 199 عدد 13 % ۱۵۶.۶۰۰ تومان
200+ عدد 16 % ۱۵۱.۲۰۰ تومان

از ۱۳۸.۶۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 19 عدد ۱۶۵.۰۰۰ تومان
20 - 199 عدد 13 % ۱۴۳.۵۵۰ تومان
200+ عدد 16 % ۱۳۸.۶۰۰ تومان

از ۹۶.۶۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 14 عدد ۱۱۵.۰۰۰ تومان
15 - 149 عدد 13 % ۱۰۰.۰۵۰ تومان
150+ عدد 16 % ۹۶.۶۰۰ تومان

از ۸۸.۲۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 34 عدد ۱۰۵.۰۰۰ تومان
35 - 349 عدد 13 % ۹۱.۳۵۰ تومان
350+ عدد 16 % ۸۸.۲۰۰ تومان

از ۶۱۷.۴۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 2 عدد ۷۳۵.۰۰۰ تومان
3 - 29 عدد 13 % ۶۳۹.۴۵۰ تومان
30+ عدد 16 % ۶۱۷.۴۰۰ تومان

از ۷۴۷.۶۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 2 عدد ۸۹۰.۰۰۰ تومان
3 - 29 عدد 13 % ۷۷۴.۳۰۰ تومان
30+ عدد 16 % ۷۴۷.۶۰۰ تومان

از ۷۴۷.۶۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 3 عدد ۸۹۰.۰۰۰ تومان
4 - 39 عدد 13 % ۷۷۴.۳۰۰ تومان
40+ عدد 16 % ۷۴۷.۶۰۰ تومان

از ۵۸۳.۸۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 2 عدد ۶۹۵.۰۰۰ تومان
3 - 29 عدد 13 % ۶۰۴.۶۵۰ تومان
30+ عدد 16 % ۵۸۳.۸۰۰ تومان

از ۱۶۳.۸۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 17 عدد ۱۹۵.۰۰۰ تومان
18 - 179 عدد 13 % ۱۶۹.۶۵۰ تومان
180+ عدد 16 % ۱۶۳.۸۰۰ تومان

از ۱۶ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 41 عدد ۱۶۰.۰۰۰ تومان
42 - 419 عدد 99.99 % ۱۳ تومان
420+ عدد 99.99 % ۱۶ تومان

از ۴۱.۱۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 59 عدد ۴۹.۰۰۰ تومان
60 - 599 عدد 13 % ۴۲.۶۳۰ تومان
600+ عدد 16 % ۴۱.۱۶۰ تومان

از ۴۶.۲۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 59 عدد ۵۵.۰۰۰ تومان
60 - 599 عدد 13 % ۴۷.۸۵۰ تومان
600+ عدد 16 % ۴۶.۲۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 19 ۱۸۰.۰۰۰ تومان
20 - 199 13 % ۱۵۶.۶۰۰ تومان
200+ 16 % ۱۵۱.۲۰۰ تومان

از ۱۳۸.۶۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 19 ۱۶۵.۰۰۰ تومان
20 - 199 13 % ۱۴۳.۵۵۰ تومان
200+ 16 % ۱۳۸.۶۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 14 ۱۱۵.۰۰۰ تومان
15 - 149 13 % ۱۰۰.۰۵۰ تومان
150+ 16 % ۹۶.۶۰۰ تومان

از ۸۸.۲۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 34 ۱۰۵.۰۰۰ تومان
35 - 349 13 % ۹۱.۳۵۰ تومان
350+ 16 % ۸۸.۲۰۰ تومان

از ۶۱۷.۴۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 2 ۷۳۵.۰۰۰ تومان
3 - 29 13 % ۶۳۹.۴۵۰ تومان
30+ 16 % ۶۱۷.۴۰۰ تومان

از ۷۴۷.۶۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 2 ۸۹۰.۰۰۰ تومان
3 - 29 13 % ۷۷۴.۳۰۰ تومان
30+ 16 % ۷۴۷.۶۰۰ تومان

از ۷۴۷.۶۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 3 ۸۹۰.۰۰۰ تومان
4 - 39 13 % ۷۷۴.۳۰۰ تومان
40+ 16 % ۷۴۷.۶۰۰ تومان

از ۵۸۳.۸۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 2 ۶۹۵.۰۰۰ تومان
3 - 29 13 % ۶۰۴.۶۵۰ تومان
30+ 16 % ۵۸۳.۸۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 17 ۱۹۵.۰۰۰ تومان
18 - 179 13 % ۱۶۹.۶۵۰ تومان
180+ 16 % ۱۶۳.۸۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 41 ۱۶۰.۰۰۰ تومان
42 - 419 99.99 % ۱۳ تومان
420+ 99.99 % ۱۶ تومان

از ۴۱.۱۶۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 59 ۴۹.۰۰۰ تومان
60 - 599 13 % ۴۲.۶۳۰ تومان
600+ 16 % ۴۱.۱۶۰ تومان

از ۴۶.۲۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 59 ۵۵.۰۰۰ تومان
60 - 599 13 % ۴۷.۸۵۰ تومان
600+ 16 % ۴۶.۲۰۰ تومان

محک پلاستیک

شرکت صنعتی محک پلاستیک با نام تجاری محک طراح و تولید کننده لوازم بهداشتی ساختمان از جمله انواع فلاش تانک، سيفون سينک‌های فانتزی و معمولی، سيفون وان، کفشوی، سردوش، پمپ تخلیه، شير شناور (فلوتر) و قطعات مربوط به آن ها می باشد.

محصولات این شرکت با بالاترین کیفیت تولید و روانه بازار می شود.

این شرکت با توجه به نیاز صنعت ساختمان اقدام به تولید محصولات جدید می نماید که این یکی از اهداف مهم شرکت محک می باشد.

فروش محصولات محک علاوه بر داخل کشور، صادر نیز می شوند.