جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فلاش تانک محک

از ۶۱۷.۴۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 2 عدد ۷۳۵.۰۰۰ تومان
3 - 29 عدد 13 % ۶۳۹.۴۵۰ تومان
30+ عدد 16 % ۶۱۷.۴۰۰ تومان

از ۷۴۷.۶۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 2 عدد ۸۹۰.۰۰۰ تومان
3 - 29 عدد 13 % ۷۷۴.۳۰۰ تومان
30+ عدد 16 % ۷۴۷.۶۰۰ تومان

از ۷۴۷.۶۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 3 عدد ۸۹۰.۰۰۰ تومان
4 - 39 عدد 13 % ۷۷۴.۳۰۰ تومان
40+ عدد 16 % ۷۴۷.۶۰۰ تومان

از ۵۸۳.۸۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 2 عدد ۶۹۵.۰۰۰ تومان
3 - 29 عدد 13 % ۶۰۴.۶۵۰ تومان
30+ عدد 16 % ۵۸۳.۸۰۰ تومان

از ۷۹۸.۰۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 3 عدد ۹۵۰.۰۰۰ تومان
4 - 39 عدد 13 % ۸۲۶.۵۰۰ تومان
40+ عدد 16 % ۷۹۸.۰۰۰ تومان

از ۷۰۵.۶۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 3 عدد ۸۴۰.۰۰۰ تومان
4 - 39 عدد 13 % ۷۳۰.۸۰۰ تومان
40+ عدد 16 % ۷۰۵.۶۰۰ تومان

از ۶۱۷.۴۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 2 ۷۳۵.۰۰۰ تومان
3 - 29 13 % ۶۳۹.۴۵۰ تومان
30+ 16 % ۶۱۷.۴۰۰ تومان

از ۷۴۷.۶۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 2 ۸۹۰.۰۰۰ تومان
3 - 29 13 % ۷۷۴.۳۰۰ تومان
30+ 16 % ۷۴۷.۶۰۰ تومان

از ۷۴۷.۶۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 3 ۸۹۰.۰۰۰ تومان
4 - 39 13 % ۷۷۴.۳۰۰ تومان
40+ 16 % ۷۴۷.۶۰۰ تومان

از ۵۸۳.۸۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 2 ۶۹۵.۰۰۰ تومان
3 - 29 13 % ۶۰۴.۶۵۰ تومان
30+ 16 % ۵۸۳.۸۰۰ تومان

از ۷۹۸.۰۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 3 ۹۵۰.۰۰۰ تومان
4 - 39 13 % ۸۲۶.۵۰۰ تومان
40+ 16 % ۷۹۸.۰۰۰ تومان

از ۷۰۵.۶۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 3 ۸۴۰.۰۰۰ تومان
4 - 39 13 % ۷۳۰.۸۰۰ تومان
40+ 16 % ۷۰۵.۶۰۰ تومان

فلاش تانک محک از نخستین شرکت های تولید کننده فلاش تانک در ایران است.

این شرکت با بکارگیری نیروهای زبردست و حاذق در این زمینه و با استفاده از بهترین مواد اولیه با کیفیت ترین مدلهای فلاش تانک را تولید مینماید.

طراحی فلاش تانکهای  محک به گونه ای است که نصب و تعمیر آن بسیار آسان بوده و حتی بدون داشتن دانش فنی بسیار بالا میتوان اقدام به نصب و تعمیرات نمود.

قطعات یدکی این فلاش تانک به طور کامل موجود است و حتی مدلهای قدیمی آن را میتوان تعمیر نمود.

با گذر زمان طراحی های جدید این فلاش تانک نیز عزضه گردید به طوری که مدلهای مختلف آن دارای پمپ های تخلیه مستقیم و دیافراگمی و حتی سیمی عرضه میگردد.

در نمای ظاهری نیز انواع طراحی ها شامل فلاش تانک ها ی اسلیم و معمولی عرضه میگردد.

در کل با توجه به قیمت مناسب و کیفیت مثال زدنی فلاش تانک های برند محک ارزش خرید بالایی دارد.