جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

روشویی چینی کرد

از ۸۱۴.۶۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 32.62 % ۷۳۱.۹۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۸۶۸.۹۶۰ تومان
20+ عدد 25 % ۸۱۴.۶۵۰ تومان

از ۹۵۹.۷۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 28.02 % ۹۲۱.۱۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۰۲۳.۶۸۰ تومان
20+ عدد 25 % ۹۵۹.۷۰۰ تومان

از ۹۲۴.۶۷۵ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15.01 % ۱.۰۴۷.۹۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۹۸۶.۳۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۹۲۴.۶۷۵ تومان

از ۱.۳۶۱.۵۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 27.4 % ۱.۳۱۸.۰۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۴۵۲.۳۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۳۶۱.۵۵۰ تومان

از ۱.۱۰۰.۲۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 28.01 % ۱.۰۵۶.۱۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۱۷۳.۶۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۱۰۰.۲۵۰ تومان

از ۱.۱۴۵.۳۲۵ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 28.01 % ۱.۰۹۹.۳۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۲۲۱.۶۸۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۱۴۵.۳۲۵ تومان

از ۱.۱۱۳.۴۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 28.01 % ۱.۰۶۸.۷۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۱۸۷.۶۸۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۱۱۳.۴۵۰ تومان

از ۱.۴۲۲.۷۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 27.4 % ۱.۳۷۷.۳۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۵۱۷.۶۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۴۲۲.۷۵۰ تومان

از ۱.۱۲۶.۰۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 28.02 % ۱.۰۸۰.۷۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۲۰۱.۱۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۱۲۶.۰۵۰ تومان

از ۱.۵۲۷.۴۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 27.39 % ۱.۴۷۸.۸۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۶۲۹.۲۸۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۵۲۷.۴۵۰ تومان

از ۲.۳۱۰.۸۲۵ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 28.01 % ۲.۲۱۸.۰۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۲.۴۶۴.۸۸۰ تومان
20+ عدد 25 % ۲.۳۱۰.۸۲۵ تومان

از ۱.۴۸۷.۶۲۵ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 27.39 % ۱.۴۴۰.۲۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۵۸۶.۸۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۴۸۷.۶۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 32.62 % ۷۳۱.۹۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۸۶۸.۹۶۰ تومان
20+ 25 % ۸۱۴.۶۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 28.02 % ۹۲۱.۱۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۰۲۳.۶۸۰ تومان
20+ 25 % ۹۵۹.۷۰۰ تومان

از ۹۲۴.۶۷۵ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15.01 % ۱.۰۴۷.۹۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۹۸۶.۳۲۰ تومان
20+ 25 % ۹۲۴.۶۷۵ تومان

از ۱.۳۶۱.۵۵۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 27.4 % ۱.۳۱۸.۰۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۴۵۲.۳۲۰ تومان
20+ 25 % ۱.۳۶۱.۵۵۰ تومان

از ۱.۱۰۰.۲۵۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 28.01 % ۱.۰۵۶.۱۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۱۷۳.۶۰۰ تومان
20+ 25 % ۱.۱۰۰.۲۵۰ تومان

از ۱.۱۴۵.۳۲۵ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 28.01 % ۱.۰۹۹.۳۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۲۲۱.۶۸۰ تومان
20+ 25 % ۱.۱۴۵.۳۲۵ تومان

از ۱.۱۱۳.۴۵۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 28.01 % ۱.۰۶۸.۷۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۱۸۷.۶۸۰ تومان
20+ 25 % ۱.۱۱۳.۴۵۰ تومان

از ۱.۴۲۲.۷۵۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 27.4 % ۱.۳۷۷.۳۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۵۱۷.۶۰۰ تومان
20+ 25 % ۱.۴۲۲.۷۵۰ تومان

از ۱.۱۲۶.۰۵۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 28.02 % ۱.۰۸۰.۷۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۲۰۱.۱۲۰ تومان
20+ 25 % ۱.۱۲۶.۰۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 27.39 % ۱.۴۷۸.۸۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۶۲۹.۲۸۰ تومان
20+ 25 % ۱.۵۲۷.۴۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 28.01 % ۲.۲۱۸.۰۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۲.۴۶۴.۸۸۰ تومان
20+ 25 % ۲.۳۱۰.۸۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 27.39 % ۱.۴۴۰.۲۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۵۸۶.۸۰۰ تومان
20+ 25 % ۱.۴۸۷.۶۲۵ تومان

روشویی چینی کرد
روشویی های چینی کرد در سه مدل پایه دار، نیم پایه (دیواری) و روکابینتی تولید می شوند.

این ها علاوه بر طراحی های متفاوت دارای سایز های مختلف نیز هستند تا مصرف کنندگان با توجه به بزرگ و کوچکی سرویس بهداشتی خود، اقدام به خرید نمایند.
تولیدات چینی کرد دارای لعاب شفاف و درخشنده آن هم بدلیل استفاده از مواد مرغوب و در شرایط پخت مناسب بدست آمده است.
همچنین سطح لعاب صاف و یکدست خبر از کیفیت بالای محصول می دهد. لعاب با کیفیت جرم به خود نمیگیرد و پس از استفاده مکرر به راحتی تمیز خواهد شد.
از طرفی چینی کرد قسمت هایی که در معرض دید نیست را هم لعاب کاری می کند. این نشان از بهداشتی بودن محصولات چینی کرد دارد. به عنوان مثال مسیر خروجی آب در زیر کفشور استیل که دیده نمی شود.
یکی از دلایل تجمع باکتری و قارچ بالا بودن میزان جذب آب محصولات دارای لعاب است. میزان جذب آب طبق استانداردهای بین المللی باید مقداری کمتر از نیم باشد، که شرکت چینی کرد این استاندارد را رعایت می کند.
محصولات چینی کرد بدلیل ظرافت بالا و شکننده بودن برای جلوگیری از آسیب های احتمالی به هنگام حمل و نقل به بهترین شکل ممکن بسته بندی می شوند.
همه محصولات چینی کرد دارای 3 سال گارانتی بدنه و لعاب می باشند.
شما در کنار خرید روشویی چینی کرد مدل آرین نیاز به سیفون روشویی خواهید داشت.