جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دسته: زیرآب اتومات قهرمان

از ۴۸۷.۲۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵۸۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴۹۸.۸۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴۸۷.۲۰۰ تومان

از ۵۱۴.۹۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶۱۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵۲۷.۱۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵۱۴.۹۲۰ تومان

از ۵۱۴.۹۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶۱۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵۲۷.۱۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵۱۴.۹۲۰ تومان

از ۵۱۴.۹۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶۱۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵۲۷.۱۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵۱۴.۹۲۰ تومان

از ۴۸۷.۲۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵۸۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴۹۸.۸۰۰ تومان
24+ 16 % ۴۸۷.۲۰۰ تومان

از ۵۱۴.۹۲۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶۱۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵۲۷.۱۸۰ تومان
24+ 16 % ۵۱۴.۹۲۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶۱۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵۲۷.۱۸۰ تومان
24+ 16 % ۵۱۴.۹۲۰ تومان

از ۵۱۴.۹۲۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶۱۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵۲۷.۱۸۰ تومان
24+ 16 % ۵۱۴.۹۲۰ تومان

زیرآب
زیرآب روشویی وسیله ای است که برای تخلیه آب از سینک روشویی استفاده می شود. ز یک لوله، تله ودریچه تشکیل شده است. لوله آب را از سینک خارج می کند، تله از بالا آمدن بوی بد جلوگیری می کند و دریچه جریان آب را کنترل می کند.

زیرآب های فشاری دارای دکمه است که برای باز و بسته کردن دریچه آن دکمه را فشار می دهند.

زیرآب های قهرمان با بالاترین کیفیت مواد و طراحی زیبا مورد توجه بسیاری از خریداران قرار گرفته است.