جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قهرمان مدل آنتیک طلایی مات

از ۲۱.۷۳۲.۴۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۲۵.۸۷۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲۲.۲۴۹.۹۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۲۱.۷۳۲.۴۸۰ تومان

از ۵.۳۴۳.۲۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۳۶۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۴۷۰.۴۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۳۴۳.۲۴۰ تومان

از ۶.۰۷۷.۴۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۷.۲۳۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۲۲۲.۱۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۶.۰۷۷.۴۰۰ تومان

از ۵.۳۴۷.۴۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۳۶۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۴۷۴.۷۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۳۴۷.۴۴۰ تومان

از ۴.۹۶۴.۴۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۹۱۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۰۸۲.۶۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۹۶۴.۴۰۰ تومان

از ۷.۷۷۲.۵۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۹.۲۵۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۷.۹۵۷.۵۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۷.۷۷۲.۵۲۰ تومان

از ۵.۷۴۸.۹۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۸۴۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۸۸۵.۸۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۷۴۸.۹۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲۵.۸۷۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲۲.۲۴۹.۹۲۰ تومان
24+ 16 % ۲۱.۷۳۲.۴۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۳۶۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۴۷۰.۴۶۰ تومان
24+ 16 % ۵.۳۴۳.۲۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۷.۲۳۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۲۲۲.۱۰۰ تومان
24+ 16 % ۶.۰۷۷.۴۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۳۶۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۴۷۴.۷۶۰ تومان
24+ 16 % ۵.۳۴۷.۴۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۹۱۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۰۸۲.۶۰۰ تومان
24+ 16 % ۴.۹۶۴.۴۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۹.۲۵۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۷.۹۵۷.۵۸۰ تومان
24+ 16 % ۷.۷۷۲.۵۲۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۸۴۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۸۸۵.۸۴۰ تومان
24+ 16 % ۵.۷۴۸.۹۶۰ تومان

شیرآلات آنتیک طلایی مات

شیرآلات قهرمان مدل آنتیک طلایی مات جزو طراحی های کلاسیک این شرکت به حسای می آید. این مدل از شیرآلات قهرمان در رنگ های کروم، کروم مات، طلایی و طلایی مات تولید شده اند.

شیرآلات قهرمان مدل آنتیک طلایی مات شامل دو مدل شیر ظرفشویی، یکی ساده و دیگری شیر ظرفشویی دومنظوره است.

شیر روشویی این مدل نیز در دو نوع طراحی شده است. یکی با ارتفاع استاندارد و دیگری با ارتفاع بلندتر که مخصوص سنگ های رو کابینتی است. همچنین شیر دوش و شیر آفتابه نیز با این مدل وجود دارد.

نکته حایز اهمیت در طراحی شیر روشویی آنتیک، علم چرخان آن است.

همچنین شرکت قهرمان اقدام به طراحی و تولید علم یونیکا آنتیک کرده است. استفاده از شیر دوش  و علم دوش با طراحی یکسان زیبایی دوچندان به حمام شما می بخشد.