جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شیر روشویی پایه بلند آنتیک طلایی مات قهرمان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۷۳۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۶۳۰.۲۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۵۲۲.۵۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۴۱۴.۸۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۶.۴۰۵.۶۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۲۵۹.۹۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۶.۱۱۴.۳۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۵.۹۶۸.۷۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۰۹۱.۱۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۹۹۸.۱۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۹۰۵.۱۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۸۱۲.۱۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۴۰۶.۱۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۳۰۶.۰۲۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۲۰۵.۸۸۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۱۰۵.۷۴۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۵.۰۰۷.۲۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۸۹۳.۴۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۷۷۹.۶۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۶۶۵.۸۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۴۰۲.۶۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۳۰۲.۵۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۲۰۲.۵۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۱۰۲.۴۶۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱۷.۹۰۷.۱۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱۷.۵۰۰.۱۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱۷.۰۹۳.۱۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱۶.۶۸۶.۱۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۷۳۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۶۳۰.۲۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۵۲۲.۵۶۰ تومان
100+ 18 % ۴.۴۱۴.۸۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۶.۴۰۵.۶۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۲۵۹.۹۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۶.۱۱۴.۳۶۰ تومان
100+ 18 % ۵.۹۶۸.۷۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۰۹۱.۱۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۹۹۸.۱۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۹۰۵.۱۶۰ تومان
100+ 18 % ۳.۸۱۲.۱۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۴۰۶.۱۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۳۰۶.۰۲۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۲۰۵.۸۸۰ تومان
100+ 18 % ۴.۱۰۵.۷۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۵.۰۰۷.۲۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۸۹۳.۴۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۷۷۹.۶۰۰ تومان
100+ 18 % ۴.۶۶۵.۸۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۴۰۲.۶۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۳۰۲.۵۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۲۰۲.۵۲۰ تومان
100+ 18 % ۴.۱۰۲.۴۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱۷.۹۰۷.۱۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱۷.۵۰۰.۱۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۱۷.۰۹۳.۱۶۰ تومان
100+ 18 % ۱۶.۶۸۶.۱۸۰ تومان

شیرآلات آنتیک طلایی مات

شیرآلات قهرمان مدل آنتیک طلایی مات جزو طراحی های کلاسیک این شرکت به حسای می آید. این مدل از شیرآلات قهرمان در رنگ های کروم، کروم مات، طلایی و طلایی مات تولید شده اند.

شیرآلات قهرمان مدل آنتیک طلایی مات شامل دو مدل شیر ظرفشویی، یکی ساده و دیگری شیر ظرفشویی دومنظوره است.

شیر روشویی این مدل نیز در دو نوع طراحی شده است. یکی با ارتفاع استاندارد و دیگری با ارتفاع بلندتر که مخصوص سنگ های رو کابینتی است. همچنین شیر دوش و شیر آفتابه نیز با این مدل وجود دارد.

نکته حایز اهمیت در طراحی شیر روشویی آنتیک، علم چرخان آن است.

همچنین شرکت قهرمان اقدام به طراحی و تولید علم یونیکا آنتیک کرده است. استفاده از شیر دوش  و علم دوش با طراحی یکسان زیبایی دوچندان به حمام شما می بخشد.