جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شیر روشویی پایه بلند آنتیک طلایی قهرمان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۸۴۳.۶۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۷۳۳.۴۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۶۲۳.۳۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۵۱۳.۲۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۹۸۴.۶۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۸۹۴.۰۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۸۰۳.۵۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۷۱۲.۹۶۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۲۲۷.۵۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۱۳۱.۴۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۰۳۵.۳۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۹۳۹.۲۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۶۵۷.۸۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۵۵۱.۹۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۴۴۶.۱۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۳۴۰.۲۶۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۵.۰۱۰.۷۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۸۹۶.۸۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۷۸۲.۹۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۶۶۹.۰۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱۷.۸۸۰.۷۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱۷.۴۷۴.۳۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱۷.۰۶۷.۹۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱۶.۶۶۱.۵۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۶.۴۰۵.۵۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۲۵۹.۹۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۶.۱۱۴.۳۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۵.۹۶۸.۷۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۸۴۳.۶۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۷۳۳.۴۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۶۲۳.۳۶۰ تومان
100+ 18 % ۴.۵۱۳.۲۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۹۸۴.۶۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۸۹۴.۰۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۸۰۳.۵۲۰ تومان
100+ 18 % ۳.۷۱۲.۹۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۲۲۷.۵۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۱۳۱.۴۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۰۳۵.۳۶۰ تومان
100+ 18 % ۳.۹۳۹.۲۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۶۵۷.۸۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۵۵۱.۹۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۴۴۶.۱۲۰ تومان
100+ 18 % ۴.۳۴۰.۲۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۵.۰۱۰.۷۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۸۹۶.۸۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۷۸۲.۹۶۰ تومان
100+ 18 % ۴.۶۶۹.۰۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱۷.۸۸۰.۷۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱۷.۴۷۴.۳۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۱۷.۰۶۷.۹۶۰ تومان
100+ 18 % ۱۶.۶۶۱.۵۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۶.۴۰۵.۵۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۲۵۹.۹۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۶.۱۱۴.۳۶۰ تومان
100+ 18 % ۵.۹۶۸.۷۸۰ تومان

شیرآلات قهرمان مدل آنتیک طلایی

شرکت شیرآلات قهرمان پس از تولید مدل های گوناگون شیرآلات با المان های شکسته مانند مدل های فلت، فلت رویال، صدف و برسام، اقدام به طراحی ست شیرآلات آنتیک قهرمان با رنگ بندی متنوع از جمله طلایی نمود.

این شیرآلات با بهره گیری از طراحی های خمیده و مقاطع گردطراحی خاص در میان تولیدات این کارخانه و سایر برند ها می باشد.

استفاده از اتصالات در طول خطوط عمودی و افقی این محصول باعث کاهش یکنواختی گردیده است.

اهرم این شیر ما را به یاد اهرم های دستگیره های قدیمی می اندازد.

این محصول در کل در میان طراحی های رولی قرار می گیرد.

این مدل از شیرآلات قهرمان شامل شیر ظرفشویی، شیر ظرفشویی دومنظوره، شیر روشویی، شیر روشویی پایه بلند، شیر دوش و شیر آفتابه می باشد.

همچنین شرکت قهرمان اقدام به تولید علم یونیکا آنتیک کرده است.