جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قهرمان مدل آنتیک طلایی

از ۷.۷۷۲.۵۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۹.۲۵۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۷.۹۵۷.۵۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۷.۷۷۲.۵۲۰ تومان

از ۲۱.۶۹۸.۸۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۲۵.۸۳۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲۲.۲۱۵.۵۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۲۱.۶۹۸.۸۸۰ تومان

از ۶.۰۷۹.۹۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۷.۲۳۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۲۲۴.۶۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۶.۰۷۹.۹۲۰ تومان

از ۵.۶۵۲.۳۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۷۲۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۷۸۶.۹۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۶۵۲.۳۶۰ تومان

از ۵.۱۳۰.۷۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۱۰۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۲۵۲.۸۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۱۳۰.۷۲۰ تومان

از ۴.۸۳۵.۸۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۷۵۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۹۵۱.۰۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۸۳۵.۸۸۰ تومان

از ۵.۸۷۸.۳۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۹۹۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۰۱۸.۲۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۸۷۸.۳۲۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۹.۲۵۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۷.۹۵۷.۵۸۰ تومان
24+ 16 % ۷.۷۷۲.۵۲۰ تومان

از ۲۱.۶۹۸.۸۸۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲۵.۸۳۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲۲.۲۱۵.۵۲۰ تومان
24+ 16 % ۲۱.۶۹۸.۸۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۷.۲۳۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۲۲۴.۶۸۰ تومان
24+ 16 % ۶.۰۷۹.۹۲۰ تومان

از ۵.۶۵۲.۳۶۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۷۲۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۷۸۶.۹۴۰ تومان
24+ 16 % ۵.۶۵۲.۳۶۰ تومان

از ۵.۱۳۰.۷۲۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۱۰۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۲۵۲.۸۸۰ تومان
24+ 16 % ۵.۱۳۰.۷۲۰ تومان

از ۴.۸۳۵.۸۸۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۷۵۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۹۵۱.۰۲۰ تومان
24+ 16 % ۴.۸۳۵.۸۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۹۹۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۰۱۸.۲۸۰ تومان
24+ 16 % ۵.۸۷۸.۳۲۰ تومان

شیرآلات قهرمان مدل آنتیک طلایی

شرکت شیرآلات قهرمان پس از تولید مدل های گوناگون شیرآلات با المان های شکسته مانند مدل های فلت، فلت رویال، صدف و برسام، اقدام به طراحی ست شیرآلات آنتیک قهرمان با رنگ بندی متنوع از جمله طلایی نمود.

این شیرآلات با بهره گیری از طراحی های خمیده و مقاطع گردطراحی خاص در میان تولیدات این کارخانه و سایر برند ها می باشد.

استفاده از اتصالات در طول خطوط عمودی و افقی این محصول باعث کاهش یکنواختی گردیده است.

اهرم این شیر ما را به یاد اهرم های دستگیره های قدیمی می اندازد.

این محصول در کل در میان طراحی های رولی قرار می گیرد.

این مدل از شیرآلات قهرمان شامل شیر ظرفشویی، شیر ظرفشویی دومنظوره، شیر روشویی، شیر روشویی پایه بلند، شیر دوش و شیر آفتابه می باشد.

همچنین شرکت قهرمان اقدام به تولید علم یونیکا آنتیک کرده است.