جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قهرمان مدل آنتیک کروم مات

از ۱۹.۴۱۷.۴۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۲۳.۱۱۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱۹.۸۷۹.۷۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۱۹.۴۱۷.۴۴۰ تومان

از ۴.۶۰۲.۳۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۴۷۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۷۱۱.۹۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۶۰۲.۳۶۰ تومان

از ۵.۰۷۲.۷۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۰۳۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۱۹۳.۵۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۰۷۲.۷۶۰ تومان

از ۵.۴۶۵.۰۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۵۰۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۵۹۵.۱۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۴۶۵.۰۴۰ تومان

از ۴.۲۷۷.۲۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۰۹۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۳۷۹.۱۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۲۷۷.۲۸۰ تومان

از ۷.۲۴۵.۰۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۸.۶۲۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۷.۴۱۷.۵۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۷.۲۴۵.۰۰۰ تومان

از ۵.۱۵۲.۵۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۱۳۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۲۷۵.۲۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۱۵۲.۵۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲۳.۱۱۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱۹.۸۷۹.۷۶۰ تومان
24+ 16 % ۱۹.۴۱۷.۴۴۰ تومان

از ۴.۶۰۲.۳۶۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۴۷۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۷۱۱.۹۴۰ تومان
24+ 16 % ۴.۶۰۲.۳۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۰۳۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۱۹۳.۵۴۰ تومان
24+ 16 % ۵.۰۷۲.۷۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۵۰۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۵۹۵.۱۶۰ تومان
24+ 16 % ۵.۴۶۵.۰۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۰۹۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۳۷۹.۱۲۰ تومان
24+ 16 % ۴.۲۷۷.۲۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۸.۶۲۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۷.۴۱۷.۵۰۰ تومان
24+ 16 % ۷.۲۴۵.۰۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۱۳۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۲۷۵.۲۴۰ تومان
24+ 16 % ۵.۱۵۲.۵۶۰ تومان

قهرمان مدل آنتیک کروم مات

شیرآلات قهرمان مدل آنتیک کروم مات جزو طراحی های کلاسیک این شرکت به حسای می آید. این مدل از شیرآلات قهرمان در رنگ های کروم، کروم مات، طلایی و طلایی مات تولید شده اند.

شیرآلات آنتیک قهرمان شامل دو مدل شیر ظرفشویی، یکی ساده و دیگری شیر ظرفشویی دومنظوره است.

شیر روشویی این مدل نیز در دو نوع طراحی شده است. یکی با ارتفاع استاندارد و دیگری با ارتفاع بلندتر که مخصوص سنگ های رو کابینتی است. همچنین شیر دوش و شیر آفتابه نیز با این مدل وجود دارد.

نکته حایز اهمیت در طراحی شیر روشویی آنتیک، علم چرخان آن است.

همچنین شرکت قهرمان اقدام به طراحی و تولید علم یونیکا آنتیک کرده است. استفاده از شیر دوش  و علم دوش با طراحی یکسان زیبایی دوچندان به حمام شما می بخشد.