جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شیر آفتابه آنتیک کروم مات قهرمان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۵۲۴.۵۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۴۴۴.۳۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۳۶۴.۲۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۲۸۴.۱۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۵۰۳.۸۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۴۰۱.۴۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۲۹۹.۱۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۱۹۶.۷۶۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۱۸۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۰۸۵.۰۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۸۹۵.۰۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۷۹۲.۸۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۷۰۶.۶۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۶۲۰.۴۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۵۳۴.۲۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱۶.۰۰۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱۵.۶۳۷.۳۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱۵.۲۷۳.۷۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱۴.۹۱۰.۰۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۵۲۴.۵۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۴۴۴.۳۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۳۶۴.۲۰۰ تومان
100+ 18 % ۳.۲۸۴.۱۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۵۰۳.۸۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۴۰۱.۴۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۲۹۹.۱۲۰ تومان
100+ 18 % ۴.۱۹۶.۷۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۱۸۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۰۸۵.۰۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۹۹۰.۰۰۰ تومان
100+ 18 % ۳.۸۹۵.۰۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۷۹۲.۸۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۷۰۶.۶۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۶۲۰.۴۰۰ تومان
100+ 18 % ۳.۵۳۴.۲۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱۶.۰۰۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱۵.۶۳۷.۳۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۱۵.۲۷۳.۷۲۰ تومان
100+ 18 % ۱۴.۹۱۰.۰۶۰ تومان

شیرآلات آنتیک کروم مات

شیرآلات قهرمان مدل آنتیک جزو طراحی های کلاسیک این شرکت به حسای می آید. این مدل از شیرآلات قهرمان در رنگ های کروم، کروم مات، طلایی و طلایی مات تولید شده اند.

شیرآلات آنتیک قهرمان شامل دو مدل شیر ظرفشویی، یکی ساده و دیگری شیر ظرفشویی دومنظوره است.

شیر روشویی این مدل نیز در دو نوع طراحی شده است. یکی با ارتفاع استاندارد و دیگری با ارتفاع بلندتر که مخصوص سنگ های رو کابینتی است. همچنین شیر دوش و شیر آفتابه نیز با این مدل وجود دارد.

نکته حایز اهمیت در طراحی شیر روشویی آنتیک، علم چرخان آن است.

همچنین شرکت قهرمان اقدام به طراحی و تولید علم یونیکا آنتیک کرده است. استفاده از شیر دوش  و علم دوش با طراحی یکسان زیبایی دوچندان به حمام شما می بخشد.