جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شیر روشویی پایه بلند آنتیک قهرمان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۰۶۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۹۷۰.۶۲۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۸۷۸.۲۸۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۷۸۵.۹۴۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۵.۴۲۰.۸۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۲۹۷.۶۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۵.۱۷۴.۴۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۵.۰۵۱.۲۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۳۶۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۲۸۹.۵۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۲۱۳.۰۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۱۳۶.۵۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۶۲۲.۹۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۵۴۰.۶۲۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۴۵۸.۲۸۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۳۷۵.۹۴۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۹۸۹.۹۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۸۹۹.۲۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۸۰۸.۵۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۷۱۷.۸۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۲۹۸.۸۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۲۰۱.۱۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۱۰۳.۴۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۰۰۵.۷۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱۵.۲۷۷.۶۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱۴.۹۳۰.۴۶۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱۴.۵۸۳.۲۴۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱۴.۲۳۶.۰۲۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۰۶۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۹۷۰.۶۲۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۸۷۸.۲۸۰ تومان
100+ 18 % ۳.۷۸۵.۹۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۵.۴۲۰.۸۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۲۹۷.۶۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۵.۱۷۴.۴۰۰ تومان
100+ 18 % ۵.۰۵۱.۲۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۳۶۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۲۸۹.۵۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۲۱۳.۰۰۰ تومان
100+ 18 % ۳.۱۳۶.۵۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۶۲۲.۹۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۵۴۰.۶۲۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۴۵۸.۲۸۰ تومان
100+ 18 % ۳.۳۷۵.۹۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۹۸۹.۹۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۸۹۹.۲۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۸۰۸.۵۶۰ تومان
100+ 18 % ۳.۷۱۷.۸۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۲۹۸.۸۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۲۰۱.۱۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۱۰۳.۴۰۰ تومان
100+ 18 % ۴.۰۰۵.۷۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱۵.۲۷۷.۶۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱۴.۹۳۰.۴۶۰ تومان
24 - 99 16 % ۱۴.۵۸۳.۲۴۰ تومان
100+ 18 % ۱۴.۲۳۶.۰۲۰ تومان

شیرآلات آنتیک

شیرآلات قهرمان مدل آنتیک جزو طراحی های کلاسیک این شرکت به حسای می آید. این مدل از شیرآلات قهرمان در رنگ های کروم، کروم مات، طلایی و طلایی مات تولید شده اند.

شیرآلات آنتیک قهرمان شامل دو مدل شیر ظرفشویی، یکی ساده و دیگری شیر ظرفشویی دومنظوره است.

شیر روشویی این مدل نیز در دو نوع طراحی شده است. یکی با ارتفاع استاندارد و دیگری با ارتفاع بلندتر که مخصوص سنگ های رو کابینتی است. همچنین شیر دوش و شیر آفتابه نیز با این مدل وجود دارد.

نکته حایز اهمیت در طراحی شیر روشویی آنتیک، علم چرخان آن است.

همچنین شرکت قهرمان اقدام به طراحی و تولید علم یونیکا آنتیک کرده است. استفاده از شیر دوش  و علم دوش با طراحی یکسان زیبایی دوچندان به حمام شما می بخشد.