جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قهرمان مدل آنتیک

از ۱۸.۵۴۰.۴۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۲۲.۰۷۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱۸.۹۸۱.۹۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۱۸.۵۴۰.۴۸۰ تومان

از ۵.۲۱۶.۴۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۲۱۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۳۴۰.۶۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۲۱۶.۴۰۰ تومان

از ۴.۸۴۲.۶۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۷۶۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۹۵۷.۹۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۸۴۲.۶۰۰ تومان

از ۴.۳۹۶.۵۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۲۳۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۵۰۱.۲۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۳۹۶.۵۶۰ تومان

از ۴.۰۸۴.۹۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۴.۸۶۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۱۸۲.۱۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۰۸۴.۹۲۰ تومان

از ۶.۵۷۸.۰۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۷.۸۳۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۷۳۴.۶۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۶.۵۷۸.۰۴۰ تومان

از ۴.۹۳۰.۸۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۸۷۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۰۴۸.۲۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۹۳۰.۸۰۰ تومان

از ۱۸.۵۴۰.۴۸۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲۲.۰۷۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱۸.۹۸۱.۹۲۰ تومان
24+ 16 % ۱۸.۵۴۰.۴۸۰ تومان

از ۵.۲۱۶.۴۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۲۱۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۳۴۰.۶۰۰ تومان
24+ 16 % ۵.۲۱۶.۴۰۰ تومان

از ۴.۸۴۲.۶۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۷۶۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۹۵۷.۹۰۰ تومان
24+ 16 % ۴.۸۴۲.۶۰۰ تومان

از ۴.۳۹۶.۵۶۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۲۳۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۵۰۱.۲۴۰ تومان
24+ 16 % ۴.۳۹۶.۵۶۰ تومان

از ۴.۰۸۴.۹۲۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۴.۸۶۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۱۸۲.۱۸۰ تومان
24+ 16 % ۴.۰۸۴.۹۲۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۷.۸۳۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۷۳۴.۶۶۰ تومان
24+ 16 % ۶.۵۷۸.۰۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۸۷۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۰۴۸.۲۰۰ تومان
24+ 16 % ۴.۹۳۰.۸۰۰ تومان

شیرآلات آنتیک

شیرآلات قهرمان مدل آنتیک جزو طراحی های کلاسیک این شرکت به حسای می آید. این مدل از شیرآلات قهرمان در رنگ های کروم، کروم مات، طلایی و طلایی مات تولید شده اند.

شیرآلات آنتیک قهرمان شامل دو مدل شیر ظرفشویی، یکی ساده و دیگری شیر ظرفشویی دومنظوره است.

شیر روشویی این مدل نیز در دو نوع طراحی شده است. یکی با ارتفاع استاندارد و دیگری با ارتفاع بلندتر که مخصوص سنگ های رو کابینتی است. همچنین شیر دوش و شیر آفتابه نیز با این مدل وجود دارد.

نکته حایز اهمیت در طراحی شیر روشویی آنتیک، علم چرخان آن است.

همچنین شرکت قهرمان اقدام به طراحی و تولید علم یونیکا آنتیک کرده است. استفاده از شیر دوش  و علم دوش با طراحی یکسان زیبایی دوچندان به حمام شما می بخشد.