جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شیر ظرفشویی ارس طلایی قهرمان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۵.۰۲۷.۴۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۹۱۳.۱۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۷۹۸.۹۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۶۸۴.۶۶۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۹۸۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۸۹۱.۵۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۸۰۱.۰۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۷۱۰.۵۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۰۸۴.۹۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۹۹۲.۱۲۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۸۹۹.۲۸۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۸۰۶.۴۴۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۵۵۵.۲۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۴۷۴.۴۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۳۹۳.۶۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۳۱۲.۸۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۱۳۹.۵۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۰۴۵.۴۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۹۵۱.۳۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۸۵۷.۲۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱۶.۶۴۹.۶۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱۶.۲۷۱.۲۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱۵.۸۹۲.۸۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱۵.۵۱۴.۴۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۵.۰۲۷.۴۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۹۱۳.۱۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۷۹۸.۹۲۰ تومان
100+ 18 % ۴.۶۸۴.۶۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۹۸۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۸۹۱.۵۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۸۰۱.۰۰۰ تومان
100+ 18 % ۳.۷۱۰.۵۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۰۸۴.۹۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۹۹۲.۱۲۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۸۹۹.۲۸۰ تومان
100+ 18 % ۳.۸۰۶.۴۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۵۵۵.۲۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۴۷۴.۴۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۳۹۳.۶۰۰ تومان
100+ 18 % ۳.۳۱۲.۸۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۱۳۹.۵۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۰۴۵.۴۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۹۵۱.۳۶۰ تومان
100+ 18 % ۳.۸۵۷.۲۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱۶.۶۴۹.۶۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱۶.۲۷۱.۲۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۱۵.۸۹۲.۸۰۰ تومان
100+ 18 % ۱۵.۵۱۴.۴۰۰ تومان

شیرآلات قهرمان مدل ارس طلایی

شیرآلات قهرمان مدل ارس طلایی جزو طراحی های جدید قهرمان به محسوب می شود. این مدل شامل پنج شیر از جمله شیر ظرفشویی، شیر روشویی در دو مدل، شیر دوش و شیر آفتابه می باشد. از کارتریج سایز 35 سدال اسپانیا در این مدل از شیرآلات قهرمان استفاده شده است که از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. محصولات قهرمان دارای 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد.