جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شیر روشویی ارس قهرمان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۸۸۵.۲۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۷۹۶.۹۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۷۰۸.۶۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۶۲۰.۳۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۴۵۸.۴۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۳۷۹.۸۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۳۰۱.۲۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۲۲۲.۶۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۹۲۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۸۱۶.۰۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۷۰۴.۰۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۵۹۲.۰۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۹۸۸.۱۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۸۹۷.۵۲۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۸۰۶.۸۸۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۷۱۶.۲۴۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱۶.۲۵۹.۷۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱۵.۸۹۰.۲۲۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱۵.۵۲۰.۶۸۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱۵.۱۵۱.۱۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۸۸۵.۲۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۷۹۶.۹۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۷۰۸.۶۰۰ تومان
100+ 18 % ۳.۶۲۰.۳۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۴۵۸.۴۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۳۷۹.۸۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۳۰۱.۲۰۰ تومان
100+ 18 % ۳.۲۲۲.۶۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۹۲۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۸۱۶.۰۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۷۰۴.۰۰۰ تومان
100+ 18 % ۴.۵۹۲.۰۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۹۸۸.۱۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۸۹۷.۵۲۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۸۰۶.۸۸۰ تومان
100+ 18 % ۳.۷۱۶.۲۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱۶.۲۵۹.۷۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱۵.۸۹۰.۲۲۰ تومان
24 - 99 16 % ۱۵.۵۲۰.۶۸۰ تومان
100+ 18 % ۱۵.۱۵۱.۱۴۰ تومان

شیرآلات قهرمان مدل ارس

شیرآلات قهرمان مدل ارس جزو طراحی های جدید قهرمان به محسوب می شود. این مدل شامل پنج شیر از جمله شیر ظرفشویی، شیر روشویی در دو مدل، شیر دوش و شیر آفتابه می باشد. از کارتریج سایز 35 سدال اسپانیا در این مدل از شیرآلات قهرمان استفاده شده است که از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. محصولات قهرمان دارای 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد.