جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

از ۱۹.۷۳۳.۲۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۲۳.۴۹۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲۰.۲۰۳.۱۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۱۹.۷۳۳.۲۸۰ تومان

از ۴.۸۴۰.۰۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۷۶۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۹۵۵.۳۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۸۴۰.۰۸۰ تومان

از ۵.۹۷۹.۹۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۷.۱۱۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۱۲۲.۳۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۹۷۹.۹۶۰ تومان

از ۴.۱۹۷.۴۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۴.۹۹۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۲۹۷.۴۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۱۹۷.۴۸۰ تومان

از ۴.۷۱۵.۷۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۶۱۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۸۲۸.۰۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۷۱۵.۷۶۰ تومان

از ۴.۹۰۸.۹۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۸۴۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۰۲۵.۸۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۹۰۸.۹۶۰ تومان

از ۱۹.۷۳۳.۲۸۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲۳.۴۹۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲۰.۲۰۳.۱۲۰ تومان
24+ 16 % ۱۹.۷۳۳.۲۸۰ تومان

از ۴.۸۴۰.۰۸۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۷۶۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۹۵۵.۳۲۰ تومان
24+ 16 % ۴.۸۴۰.۰۸۰ تومان

از ۵.۹۷۹.۹۶۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۷.۱۱۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۱۲۲.۳۴۰ تومان
24+ 16 % ۵.۹۷۹.۹۶۰ تومان

از ۴.۱۹۷.۴۸۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۴.۹۹۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۲۹۷.۴۲۰ تومان
24+ 16 % ۴.۱۹۷.۴۸۰ تومان

از ۴.۷۱۵.۷۶۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۶۱۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۸۲۸.۰۴۰ تومان
24+ 16 % ۴.۷۱۵.۷۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۸۴۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۰۲۵.۸۴۰ تومان
24+ 16 % ۴.۹۰۸.۹۶۰ تومان

شیرآلات قهرمان مدل ارس

شیرآلات قهرمان مدل ارس جزو طراحی های جدید قهرمان به محسوب می شود. این مدل شامل پنج شیر از جمله شیر ظرفشویی، شیر روشویی در دو مدل، شیر دوش و شیر آفتابه می باشد. از کارتریج سایز 35 سدال اسپانیا در این مدل از شیرآلات قهرمان استفاده شده است که از کیفیت بالایی برخوردار می باشد. محصولات قهرمان دارای 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد.