جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ست شیرآلات دریا طلایی قهرمان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱۱.۷۲۵.۱۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱۱.۴۵۸.۶۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱۱.۱۹۲.۱۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱۰.۹۲۵.۶۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۴۷۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۳۹۷.۰۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۳۱۸.۰۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۲۳۹.۰۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۲.۸۴۱.۵۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۷۷۶.۹۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۲.۷۱۲.۳۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۲.۶۴۷.۷۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۲.۸۷۱.۴۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۸۰۶.۱۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۲.۷۴۰.۹۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۲.۶۷۵.۶۶۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۲.۵۳۶.۱۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۴۷۸.۵۲۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۲.۴۲۰.۸۸۰ تومان
100+ عدد 18 % ۲.۳۶۳.۲۴۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۲۹۹.۱۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۲۲۴.۱۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۱۴۹.۱۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۰۷۴.۱۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱۱.۷۲۵.۱۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱۱.۴۵۸.۶۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۱۱.۱۹۲.۱۶۰ تومان
100+ 18 % ۱۰.۹۲۵.۶۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۴۷۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۳۹۷.۰۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۳۱۸.۰۰۰ تومان
100+ 18 % ۳.۲۳۹.۰۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۲.۸۴۱.۵۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۷۷۶.۹۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۲.۷۱۲.۳۶۰ تومان
100+ 18 % ۲.۶۴۷.۷۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۲.۸۷۱.۴۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۸۰۶.۱۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۲.۷۴۰.۹۲۰ تومان
100+ 18 % ۲.۶۷۵.۶۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۲.۵۳۶.۱۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۴۷۸.۵۲۰ تومان
24 - 99 16 % ۲.۴۲۰.۸۸۰ تومان
100+ 18 % ۲.۳۶۳.۲۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۲۹۹.۱۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۲۲۴.۱۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۱۴۹.۱۶۰ تومان
100+ 18 % ۳.۰۷۴.۱۸۰ تومان

شیرآلات قهرمان مدل دریا طلایی

شیرآلات قهرمان مدل دریا طلایی شامل پنج شیر، ظرفشویی، شیر روشویی در دو مدل، شیر دوش و شیر آفتابه می باشد.

دسته شیرآلات دریا طلایی جزو دسته های ظریف محسوب می شود. آبکاری این شیرآلات با بالاترین کیفیت انجام شده است.

کارتریج بکار رفته در این مدل از شیرآلات قهرمان از برند سدال اسپانیا می باشد.

شیرآلات قهرمان دارای 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش می باشند.