جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شیر آفتابه دریا قهرمان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۲.۳۶۱.۹۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۳۰۸.۲۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۲.۲۵۴.۵۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۲.۲۰۰.۸۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۲.۶۹۷.۲۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۶۳۵.۹۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۲.۵۷۴.۶۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۲.۵۱۳.۳۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۱۲۶.۶۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۰۵۵.۵۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۲.۹۸۴.۵۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۲.۹۱۳.۴۶۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۲.۶۶۶.۴۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۶۰۵.۸۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۲.۵۴۵.۲۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۲.۴۸۴.۶۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۳۰۳.۵۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۲۲۸.۴۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۱۵۳.۳۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۰۷۸.۲۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱۱.۰۲۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱۰.۷۷۸.۳۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱۰.۵۲۷.۷۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱۰.۲۷۷.۰۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۲.۳۶۱.۹۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۳۰۸.۲۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۲.۲۵۴.۵۶۰ تومان
100+ 18 % ۲.۲۰۰.۸۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۲.۶۹۷.۲۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۶۳۵.۹۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۲.۵۷۴.۶۰۰ تومان
100+ 18 % ۲.۵۱۳.۳۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۱۲۶.۶۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۰۵۵.۵۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۲.۹۸۴.۵۲۰ تومان
100+ 18 % ۲.۹۱۳.۴۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۲.۶۶۶.۴۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۶۰۵.۸۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۲.۵۴۵.۲۰۰ تومان
100+ 18 % ۲.۴۸۴.۶۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۳۰۳.۵۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۲۲۸.۴۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۱۵۳.۳۶۰ تومان
100+ 18 % ۳.۰۷۸.۲۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱۱.۰۲۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱۰.۷۷۸.۳۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۱۰.۵۲۷.۷۲۰ تومان
100+ 18 % ۱۰.۲۷۷.۰۶۰ تومان

شیرآلات قهرمان مدل دریا

شیرآلات قهرمان مدل دریا شامل پنج شیر، ظرفشویی، شیر روشویی در دو مدل، شیر دوش و شیر آفتابه می باشد.

دسته شیرآلات دریا جزو دسته های ظریف محسوب می شود. آبکاری این شیرآلات از نوع آبکاری نیکل کروم و با بالاترین کیفیت انجام شده است.

کارتریج بکار رفته در این مدل از شیرآلات قهرماناز برند سدال اسپانیا می باشد.

شیرآلات قهرمان دارای 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش می باشند.