جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قهرمان مدل نگین طلایی مات

از ۶.۱۷۹.۸۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۷.۳۵۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۳۲۷.۰۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۶.۱۷۹.۸۸۰ تومان

از ۶.۸۷۴.۵۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۸.۱۸۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۷.۰۳۸.۲۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۶.۸۷۴.۵۶۰ تومان

از ۵.۱۴۵.۸۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۱۲۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۲۶۸.۳۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۱۴۵.۸۴۰ تومان

از ۶.۴۶۹.۶۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۷.۷۰۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۶۲۳.۷۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۶.۴۶۹.۶۸۰ تومان

از ۵.۳۷۰.۱۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۳۹۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۴۹۷.۹۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۳۷۰.۱۲۰ تومان

از ۵.۱۴۵.۸۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۱۲۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۲۶۸.۳۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۱۴۵.۸۴۰ تومان

از ۵.۲۹۲.۰۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۴۱۸.۰۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۲۹۲.۰۰۰ تومان

از ۲۱.۴۳۱.۷۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۲۵.۵۱۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲۱.۹۴۲.۰۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۲۱.۴۳۱.۷۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۷.۳۵۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۳۲۷.۰۲۰ تومان
24+ 16 % ۶.۱۷۹.۸۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۸.۱۸۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۷.۰۳۸.۲۴۰ تومان
24+ 16 % ۶.۸۷۴.۵۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۱۲۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۲۶۸.۳۶۰ تومان
24+ 16 % ۵.۱۴۵.۸۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۷.۷۰۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۶۲۳.۷۲۰ تومان
24+ 16 % ۶.۴۶۹.۶۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۳۹۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۴۹۷.۹۸۰ تومان
24+ 16 % ۵.۳۷۰.۱۲۰ تومان

از ۵.۱۴۵.۸۴۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۱۲۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۲۶۸.۳۶۰ تومان
24+ 16 % ۵.۱۴۵.۸۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۴۱۸.۰۰۰ تومان
24+ 16 % ۵.۲۹۲.۰۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲۵.۵۱۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲۱.۹۴۲.۰۴۰ تومان
24+ 16 % ۲۱.۴۳۱.۷۶۰ تومان

شیرآلات قهرمان مدل نگین طلایی مات

قهرمان مدل نگین در سه رنگ کروم، طلایی و طلایی مات برای رفع نیاز مصرف کننده توسط شرکت قهرمان تولید شده است.

جنس بدنه این شیر از برنج و دارای آبکاری با کیفیت است. کارتریج بکار رفته در این مدل، کارتریج 35 سدال اسپانیا می باشد.

طراحی این مدل در سبک کلاسیک بوده و با مدل های مشابه سایر برندها تفاوت زیادی دارد.

شیرآلات قهرمان دارای 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد.

شیرآلات نگین در هشت محصول شیر توالت، شیر روشویی، شیر روشویی پایه بلند، شیر حمام و شیر ظرفشویی ثابت، شلنگدار و دو منظوره  به بازار عرضه شده است.