جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ست شیرآلات نگین طلایی مات قهرمان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱۷.۶۶۰.۸۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱۷.۲۵۹.۳۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱۶.۸۵۷.۹۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱۶.۴۵۶.۵۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۳۶۰.۵۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۲۶۱.۳۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۱۶۲.۲۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۰۶۳.۱۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۶۳۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۵۲۹.۶۲۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۴۲۴.۲۸۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۳۱۸.۹۴۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۴۲۴.۷۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۳۲۴.۰۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۲۲۳.۵۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۱۲۲.۹۶۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۵.۳۳۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۲۱۰.۷۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۵.۰۸۹.۵۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۹۶۸.۳۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۲۴۰.۸۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۱۴۴.۳۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۰۴۷.۹۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۹۵۱.۵۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۵.۶۶۵.۵۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۵۳۶.۶۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۵.۴۰۷.۹۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۵.۲۷۹.۱۶۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۵.۰۹۳.۴۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۹۷۷.۶۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۸۶۱.۹۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۷۴۶.۱۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱۷.۶۶۰.۸۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱۷.۲۵۹.۳۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۱۶.۸۵۷.۹۶۰ تومان
100+ 18 % ۱۶.۴۵۶.۵۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۳۶۰.۵۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۲۶۱.۳۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۱۶۲.۲۰۰ تومان
100+ 18 % ۴.۰۶۳.۱۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۶۳۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۵۲۹.۶۲۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۴۲۴.۲۸۰ تومان
100+ 18 % ۴.۳۱۸.۹۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۴۲۴.۷۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۳۲۴.۰۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۲۲۳.۵۲۰ تومان
100+ 18 % ۴.۱۲۲.۹۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۵.۳۳۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۲۱۰.۷۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۵.۰۸۹.۵۶۰ تومان
100+ 18 % ۴.۹۶۸.۳۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۲۴۰.۸۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۱۴۴.۳۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۰۴۷.۹۶۰ تومان
100+ 18 % ۳.۹۵۱.۵۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۵.۶۶۵.۵۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۵۳۶.۶۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۵.۴۰۷.۹۲۰ تومان
100+ 18 % ۵.۲۷۹.۱۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۵.۰۹۳.۴۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۹۷۷.۶۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۸۶۱.۹۲۰ تومان
100+ 18 % ۴.۷۴۶.۱۶۰ تومان

شیرآلات قهرمان مدل نگین طلایی مات

قهرمان مدل نگین در سه رنگ کروم، طلایی و طلایی مات برای رفع نیاز مصرف کننده توسط شرکت قهرمان تولید شده است.

جنس بدنه این شیر از برنج و دارای آبکاری با کیفیت است. کارتریج بکار رفته در این مدل، کارتریج 35 سدال اسپانیا می باشد.

طراحی این مدل در سبک کلاسیک بوده و با مدل های مشابه سایر برندها تفاوت زیادی دارد.

شیرآلات قهرمان دارای 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد.

شیرآلات نگین در هشت محصول شیر توالت، شیر روشویی، شیر روشویی پایه بلند، شیر حمام و شیر ظرفشویی ثابت، شلنگدار و دو منظوره  به بازار عرضه شده است.