جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

از ۵.۹۴۷.۲۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۷.۰۸۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۰۸۸.۸۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۹۴۷.۲۰۰ تومان

از ۵.۱۳۵.۷۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۱۱۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۲۵۸.۰۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۱۳۵.۷۶۰ تومان

از ۵.۳۹۰.۲۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۴۱۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۵۱۸.۶۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۳۹۰.۲۸۰ تومان

از ۵.۰۵۸.۴۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۰۲۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۱۷۸.۹۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۰۵۸.۴۸۰ تومان

از ۴.۹۱۵.۶۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۸۵۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۰۳۲.۷۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۹۱۵.۶۸۰ تومان

از ۶.۶۴۱.۰۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۷.۹۰۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۷۹۹.۱۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۶.۶۴۱.۰۴۰ تومان

از ۶.۲۳۸.۶۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۷.۴۲۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۳۸۷.۲۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۶.۲۳۸.۶۸۰ تومان

از ۲۰.۵۰۰.۲۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۲۴.۴۰۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲۰.۹۸۸.۳۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۲۰.۵۰۰.۲۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۷.۰۸۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۰۸۸.۸۰۰ تومان
24+ 16 % ۵.۹۴۷.۲۰۰ تومان

از ۵.۱۳۵.۷۶۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۱۱۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۲۵۸.۰۴۰ تومان
24+ 16 % ۵.۱۳۵.۷۶۰ تومان

از ۵.۳۹۰.۲۸۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۴۱۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۵۱۸.۶۲۰ تومان
24+ 16 % ۵.۳۹۰.۲۸۰ تومان

از ۵.۰۵۸.۴۸۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۰۲۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۱۷۸.۹۲۰ تومان
24+ 16 % ۵.۰۵۸.۴۸۰ تومان

از ۴.۹۱۵.۶۸۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۸۵۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۰۳۲.۷۲۰ تومان
24+ 16 % ۴.۹۱۵.۶۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۷.۹۰۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۷۹۹.۱۶۰ تومان
24+ 16 % ۶.۶۴۱.۰۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۷.۴۲۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۳۸۷.۲۲۰ تومان
24+ 16 % ۶.۲۳۸.۶۸۰ تومان

از ۲۰.۵۰۰.۲۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲۴.۴۰۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲۰.۹۸۸.۳۰۰ تومان
24+ 16 % ۲۰.۵۰۰.۲۰۰ تومان

شیرآلات قهرمان مدل نگین طلایی

قهرمان مدل نگین در سه رنگ کروم، طلایی و طلایی مات برای رفع نیاز مصرف کننده توسط شرکت قهرمان تولید شده است.

جنس بدنه این شیر از برنج و دارای آبکاری با کیفیت است. کارتریج بکار رفته در این مدل، کارتریج 35 سدال اسپانیا می باشد.

طراحی این مدل در سبک کلاسیک بوده و با مدل های مشابه سایر برندها تفاوت زیادی دارد.

شیرآلات قهرمان دارای 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد.

شیرآلات نگین طلایی در هشت محصول شیر توالت، شیر روشویی، شیر روشویی پایه بلند، شیر حمام و شیر ظرفشویی ثابت، شلنگدار و دو منظوره  به بازار عرضه شده است.