جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ست شیرآلات نگین طلایی قهرمان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱۶.۸۹۴.۳۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱۶.۵۱۰.۲۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱۶.۱۲۶.۳۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱۵.۷۴۲.۳۶۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۵.۱۴۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۰۲۴.۱۲۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۹۰۷.۲۸۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۷۹۰.۴۴۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۵.۴۷۲.۸۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۳۴۸.۳۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۵.۲۲۳.۹۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۵.۰۹۹.۵۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۰۵۰.۶۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۹۵۸.۵۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۸۶۶.۵۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۷۷۴.۴۶۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۱۶۹.۴۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۰۷۴.۶۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۹۷۹.۹۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۸۸۵.۱۶۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۴۴۲.۲۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۳۴۱.۲۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۲۴۰.۳۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۱۳۹.۳۶۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۲۳۱.۹۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۱۳۵.۷۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۰۳۹.۵۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۹۴۳.۳۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۹۰۰.۷۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۷۸۹.۳۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۶۷۷.۹۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۵۶۶.۵۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱۶.۸۹۴.۳۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱۶.۵۱۰.۲۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۱۶.۱۲۶.۳۲۰ تومان
100+ 18 % ۱۵.۷۴۲.۳۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۵.۱۴۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۰۲۴.۱۲۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۹۰۷.۲۸۰ تومان
100+ 18 % ۴.۷۹۰.۴۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۵.۴۷۲.۸۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۳۴۸.۳۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۵.۲۲۳.۹۶۰ تومان
100+ 18 % ۵.۰۹۹.۵۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۰۵۰.۶۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۹۵۸.۵۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۸۶۶.۵۲۰ تومان
100+ 18 % ۳.۷۷۴.۴۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۱۶۹.۴۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۰۷۴.۶۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۹۷۹.۹۲۰ تومان
100+ 18 % ۳.۸۸۵.۱۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۴۴۲.۲۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۳۴۱.۲۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۲۴۰.۳۲۰ تومان
100+ 18 % ۴.۱۳۹.۳۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۲۳۱.۹۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۱۳۵.۷۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۰۳۹.۵۶۰ تومان
100+ 18 % ۳.۹۴۳.۳۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۹۰۰.۷۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۷۸۹.۳۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۶۷۷.۹۶۰ تومان
100+ 18 % ۴.۵۶۶.۵۸۰ تومان

شیرآلات قهرمان مدل نگین طلایی

قهرمان مدل نگین در سه رنگ کروم، طلایی و طلایی مات برای رفع نیاز مصرف کننده توسط شرکت قهرمان تولید شده است.

جنس بدنه این شیر از برنج و دارای آبکاری با کیفیت است. کارتریج بکار رفته در این مدل، کارتریج 35 سدال اسپانیا می باشد.

طراحی این مدل در سبک کلاسیک بوده و با مدل های مشابه سایر برندها تفاوت زیادی دارد.

شیرآلات قهرمان دارای 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد.

شیرآلات نگین طلایی در هشت محصول شیر توالت، شیر روشویی، شیر روشویی پایه بلند، شیر حمام و شیر ظرفشویی ثابت، شلنگدار و دو منظوره  به بازار عرضه شده است.