جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

قهرمان مدل نگین

از ۵.۷۳۷.۲۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۸۳۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۸۷۳.۸۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۷۳۷.۲۰۰ تومان

از ۶.۴۳۱.۰۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۷.۶۵۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۵۸۴.۱۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۶.۴۳۱.۰۴۰ تومان

از ۴.۷۰۴.۸۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۶۰۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۸۱۶.۸۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۷۰۴.۸۴۰ تومان

از ۵.۱۷۹.۴۴۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۶.۱۶۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۳۰۲.۷۶۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۱۷۹.۴۴۰ تومان

از ۴.۹۲۴.۹۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۸۶۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۰۴۲.۱۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۹۲۴.۹۲۰ تومان

از ۴.۸۵۰.۱۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۷۷۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۹۶۵.۶۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۸۵۰.۱۶۰ تومان

از ۱۹.۶۵۹.۳۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۲۳.۴۰۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲۰.۱۲۷.۴۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۱۹.۶۵۹.۳۶۰ تومان

از ۶.۰۲۷.۰۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۷.۱۷۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۱۷۰.۵۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۶.۰۲۷.۰۰۰ تومان

از ۵.۷۳۷.۲۰۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۸۳۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۸۷۳.۸۰۰ تومان
24+ 16 % ۵.۷۳۷.۲۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۷.۶۵۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۵۸۴.۱۶۰ تومان
24+ 16 % ۶.۴۳۱.۰۴۰ تومان

از ۴.۷۰۴.۸۴۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۶۰۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۸۱۶.۸۶۰ تومان
24+ 16 % ۴.۷۰۴.۸۴۰ تومان

از ۵.۱۷۹.۴۴۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۶.۱۶۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۳۰۲.۷۶۰ تومان
24+ 16 % ۵.۱۷۹.۴۴۰ تومان

از ۴.۹۲۴.۹۲۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۸۶۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۰۴۲.۱۸۰ تومان
24+ 16 % ۴.۹۲۴.۹۲۰ تومان

از ۴.۸۵۰.۱۶۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۵.۷۷۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۹۶۵.۶۴۰ تومان
24+ 16 % ۴.۸۵۰.۱۶۰ تومان

از ۱۹.۶۵۹.۳۶۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲۳.۴۰۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲۰.۱۲۷.۴۴۰ تومان
24+ 16 % ۱۹.۶۵۹.۳۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۷.۱۷۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۶.۱۷۰.۵۰۰ تومان
24+ 16 % ۶.۰۲۷.۰۰۰ تومان

شیرآلات قهرمان مدل نگین

قهرمان مدل نگین در سه رنگ کروم، طلایی و طلایی مات برای رفع نیاز مصرف کننده توسط شرکت قهرمان تولید شده است.

جنس بدنه این شیر از برنج و دارای آبکاری نیکل کروم با کیفیت است. کارتریج بکار رفته در این مدل، کارتریج 35 سدال اسپانیا می باشد.

طراحی این مدل در سبک کلاسیک بوده و با مدل های مشابه سایر برندها تفاوت زیادی دارد.

شیرآلات قهرمان دارای 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد.

شیرآلات نگین در هشت محصول شیر توالت، شیر روشویی، شیر روشویی پایه بلند، شیر حمام و شیر ظرفشویی ثابت، شلنگدار و دو منظوره  به بازار عرضه شده است.