جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شیر روشویی پایه بلند نگین قهرمان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۴.۵۴۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۹۰۶.۱۲۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۸۱۵.۲۸۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۷۲۴.۴۴۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱۵.۸۳۱.۷۴۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۱۵.۴۶۳.۵۶۰ تومان
100+ عدد 18 % ۱۵.۰۹۵.۳۸۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۹۹۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۹۰۶.۱۲۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۸۱۵.۲۸۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۷۲۴.۴۴۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۰۵۸.۶۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۹۶۶.۳۲۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۸۷۴.۰۸۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۷۸۱.۸۴۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۲۶۸.۱۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۱۷۱.۰۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۰۷۴.۰۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۹۷۷.۰۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۳.۸۷۶.۵۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۳.۷۸۸.۳۰۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۳.۷۰۰.۲۰۰ تومان
100+ عدد 18 % ۳.۶۱۲.۱۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۵.۳۰۰.۳۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۵.۱۷۹.۷۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۵.۰۵۹.۳۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۹۳۸.۸۶۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد 12 % ۴.۷۲۸.۲۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۶۲۰.۷۸۰ تومان
24 - 99 عدد 16 % ۴.۵۱۳.۳۲۰ تومان
100+ عدد 18 % ۴.۴۰۵.۸۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۴.۵۴۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۹۰۶.۱۲۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۸۱۵.۲۸۰ تومان
100+ 18 % ۳.۷۲۴.۴۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱۵.۸۳۱.۷۴۰ تومان
24 - 99 16 % ۱۵.۴۶۳.۵۶۰ تومان
100+ 18 % ۱۵.۰۹۵.۳۸۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۹۹۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۹۰۶.۱۲۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۸۱۵.۲۸۰ تومان
100+ 18 % ۳.۷۲۴.۴۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۰۵۸.۶۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۹۶۶.۳۲۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۸۷۴.۰۸۰ تومان
100+ 18 % ۳.۷۸۱.۸۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۲۶۸.۱۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۱۷۱.۰۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۰۷۴.۰۰۰ تومان
100+ 18 % ۳.۹۷۷.۰۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۳.۸۷۶.۵۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۳.۷۸۸.۳۰۰ تومان
24 - 99 16 % ۳.۷۰۰.۲۰۰ تومان
100+ 18 % ۳.۶۱۲.۱۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۵.۳۰۰.۳۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۵.۱۷۹.۷۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۵.۰۵۹.۳۲۰ تومان
100+ 18 % ۴.۹۳۸.۸۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 12 % ۴.۷۲۸.۲۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۴.۶۲۰.۷۸۰ تومان
24 - 99 16 % ۴.۵۱۳.۳۲۰ تومان
100+ 18 % ۴.۴۰۵.۸۶۰ تومان

شیرآلات قهرمان مدل نگین

قهرمان مدل نگین در سه رنگ کروم، طلایی و طلایی مات برای رفع نیاز مصرف کننده توسط شرکت قهرمان تولید شده است.

جنس بدنه این شیر از برنج و دارای آبکاری نیکل کروم با کیفیت است. کارتریج بکار رفته در این مدل، کارتریج 35 سدال اسپانیا می باشد.

طراحی این مدل در سبک کلاسیک بوده و با مدل های مشابه سایر برندها تفاوت زیادی دارد.

شیرآلات قهرمان دارای 5 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد.

شیرآلات نگین در هشت محصول شیر توالت، شیر روشویی، شیر روشویی پایه بلند، شیر حمام و شیر ظرفشویی ثابت، شلنگدار و دو منظوره  به بازار عرضه شده است.