جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

از ۱.۴۰۲.۸۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۱.۶۷۰.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱.۴۳۶.۲۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۱.۴۰۲.۸۰۰ تومان

از ۱.۵۳۶.۳۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۱.۸۲۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱.۵۷۲.۹۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۱.۵۳۶.۳۶۰ تومان

از ۱۹.۷۳۳.۲۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۲۳.۴۹۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲۰.۲۰۳.۱۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۱۹.۷۳۳.۲۸۰ تومان

از ۴.۸۴۰.۰۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۷۶۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۹۵۵.۳۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۸۴۰.۰۸۰ تومان

از ۵.۹۷۹.۹۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۷.۱۱۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۶.۱۲۲.۳۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۵.۹۷۹.۹۶۰ تومان

از ۴.۱۹۷.۴۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۴.۹۹۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۲۹۷.۴۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۱۹۷.۴۸۰ تومان

از ۴.۷۱۵.۷۶۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۵.۶۱۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۴.۸۲۸.۰۴۰ تومان
24+ عدد 16 % ۴.۷۱۵.۷۶۰ تومان

از ۲.۵۶۶.۲۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۳.۰۵۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۶۲۷.۳۰۰ تومان
24+ عدد 16 % ۲.۵۶۶.۲۰۰ تومان

از ۲.۷۳۲.۵۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۳.۲۵۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۷۹۷.۵۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۲.۷۳۲.۵۲۰ تومان

از ۲.۴۳۴.۳۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۲.۸۹۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۴۹۲.۲۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۲.۴۳۴.۳۲۰ تومان

از ۲.۵۵۹.۴۸۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۳.۰۴۷.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۲.۶۲۰.۴۲۰ تومان
24+ عدد 16 % ۲.۵۵۹.۴۸۰ تومان

از ۱۰.۲۹۲.۵۲۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 7 عدد ۱۲.۲۵۳.۰۰۰ تومان
8 - 23 عدد 14 % ۱۰.۵۳۷.۵۸۰ تومان
24+ عدد 16 % ۱۰.۲۹۲.۵۲۰ تومان

از ۲.۰۸۸.۲۴۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲.۴۸۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۱۳۷.۹۶۰ تومان
24+ 16 % ۲.۰۸۸.۲۴۰ تومان

از ۱.۸۰۰.۹۶۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲.۱۴۴.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱.۸۴۳.۸۴۰ تومان
24+ 16 % ۱.۸۰۰.۹۶۰ تومان

از ۲.۱۹۴.۰۸۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲.۶۱۲.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۲۴۶.۳۲۰ تومان
24+ 16 % ۲.۱۹۴.۰۸۰ تومان

از ۲.۵۰۲.۳۶۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲.۹۷۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۵۶۱.۹۴۰ تومان
24+ 16 % ۲.۵۰۲.۳۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲.۷۸۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۳۹۵.۹۶۰ تومان
24+ 16 % ۲.۳۴۰.۲۴۰ تومان

از ۸.۵۸۵.۶۴۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۱۰.۲۲۱.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۸.۷۹۰.۰۶۰ تومان
24+ 16 % ۸.۵۸۵.۶۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۹.۱۹۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۷.۹۱۰.۲۸۰ تومان
24+ 16 % ۷.۷۲۶.۳۲۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲.۴۸۶.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۱۳۷.۹۶۰ تومان
24+ 16 % ۲.۰۸۸.۲۴۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲.۲۶۸.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱.۹۵۰.۴۸۰ تومان
24+ 16 % ۱.۹۰۵.۱۲۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۱.۸۵۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۱.۵۹۸.۷۴۰ تومان
24+ 16 % ۱.۵۶۱.۵۶۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۲.۵۸۵.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۲.۲۲۳.۱۰۰ تومان
24+ 16 % ۲.۱۷۱.۴۰۰ تومان

از ۸.۳۲۳.۵۶۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 7 ۹.۹۰۹.۰۰۰ تومان
8 - 23 14 % ۸.۵۲۱.۷۴۰ تومان
24+ 16 % ۸.۳۲۳.۵۶۰ تومان

کارخانه قهرمان

کارخانه قهرمان با نزدیک به نیم قرن تجربه در زمینه طراحی و تولید شیرآلات، بزرگترین واحد تولیدی شیرآلات در خاورمیانه می باشد. این مجموعه همگام  با دانش و ماشین آلات روز دنیا درحال تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی شده است.

شیرآلات قهرمان با تنوع بالا در مدل، رنگ و قیمت محصولات طراحی و تولید می شوند. این امر موجب انتخاب راحت مصرف کنندگان شده است.

محصولات قهرمان دارای 5 سال ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش می باشد. این نشان از کیفیت بالای محصول و ضمانت آن است.

مراحل تولید شیرالات قهرمان

مرحله اول تولید شیرآلات قهرمان پس از طراحی، ریخته گری است. این مرحله با حساسیت و دقت فراوان توسط پرسنل کارآزموده صورت می پذیرد.

پس از ریخته گسری، قالب های اصلی که به آن ماهیچه می گویند، توسط چسب و سریس آماده می شود. سپس قالب های آماده با فلز مذاب که متشکل از برنج، روی و آلومینیوم است پر می شود.

پس از سرد شدن مواد قالب ها باز شده و شکل اولیه شیرها مشخص می شود. این مرحله با دقت و ظرافت بالا و بدون دورریز انجام می پذیرد.

بعد از ریخته گری محصولات به سالن برشکاری منتقل می شوند. در این قسمت اضافات شیرها حذف می شود.

بعد از عبور از مرحله برشکاری، محصولات به سالن تراشکاری می روند. در این قسمت عملیات هایی چون سوراخکاری، تراشکاری و پرداخت محصولات انجام می پذیرد.

پس از این مراحل، تست اولیه محصولات صورت می پذیرد و پس از آن نوبت به مرحله پولیش کاری می رسد. و بعد از آن وارد مرحله آبکاری می شوند.

پس از شستشو شیرها با مواد شوینده، شیرها وارد مخازنی که با مس پر شده اند می شوند تا دوام بیشتری داشته باشند. بعد از مس به ترتیب در مخازن نیکل و کروم  فرو می روند تا لایه های پایانی روی محصول را بپوشانند.

در قسمت دیگر کارخانه تمام قطعات پلاستیکی شیرآلات که از مواد ABS، پی وی سی و اکرولیک تشکیل شده اند، ساخته می شوند.

پس از تمام این مراحل شیرآلات به سالن جوشکاری می رسند. اتصال قطعات فلزی و پلاستیکی در این مرحله صورت می پذیرد.

و در آخر برای اطمینان از عملکرد صحیح شیرآلات تست کیفیت آنجام می شود و محصولات بسته بندی می شوند. و در نهایت پس از بسته بندی و بارگیری به انبار مرکزی و پس از ان به مراکز فروش منتقل می شود.